Türkiye'de Güneş Enerjisinin Durumu ve Önemi

Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle güneş enerjisinden faydalanabilme açısından son derece önemli ve güçlü bir yere sahiptir. Sahip olduğu uzun ve istikrarlı güneşlenme süreleri ile birlikte, hem siyasi hem de sosyal ortamdaki dinamik sayesinde yatırım yapılması açısından da son derece elverişli bir noktadadır.

Yaz aylarında 11 saatlere varan güneşlenme süresi ve bazı bölgelerimizdeki yüksek ışınım seviyesi, ülkemizin enerjideki dışa bağlılığından kurtulması için fvgs(Fotovoltaik güç sistemleri) nin kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.