Arazinize veya meskeninize uygun projeler

Arazinize veya meskeninize uygun projeler

Samlı Solar olarak arazi, mesken veya fabrika/iş yeri sahibi yatırımcıların enerji ihtiyaçlarını en verimli şekilde karşılamaları için projeler geliştirmekteyiz. Geliştirilen projelerin geri dönüş hesapları tarafımızca yapılarak, yatırımcılara maksimum enerji elde eden sistemin ne kadarlık bir getiri sağlayacağı konusunda bilgi verilmektedir.

Samlı Solar olarak proje geliştirme aşamasında

  • Enerji ihtiyaç tespiti,

  • Arazi, mesken keşfi,

  • Çatı projelerinde statik dayanım hesapları, araziler için zemin etüd çalışmaları,

  • Elektrik projesinin çizilmesi ve projenin bilgisayar ortamında simule edilmesi,

  • Projenin hazırlanması,

  • Satın alması gerçekleştirilen ürünlerin montaj ve kurulum hizmeti verilmektedir.

 

​PROJE MODELLERİ

1. ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ SİSTEM (KAPALI - OFF GRID SİSTEM)

Şebekeden bağımsız sistemler ihtiyaç duyulan elektrik miktarı tespit edildikten sonra, çatı, teras veya gölge almayan arsa-bahçe gibi alanlarda kurulan ve elektrik gereksiniminin tamamen karşılandığı sistemlerdir. Sistemin çalışma prensibi aşağıdaki gibidir. Bu tür sistemler hem elektriğin üretilip ihtayacın karşılandığı hem de şebekeye elektriğin verileceği şekilde dizayn edilebilir. Bu tür sistemlere çft yönlü sayaç takılır ve sisteme verilip sistemden alınan elektrik miktarı hesaplanarak mahsuplaşma yapılmış olunur.

 

2. ŞEBEKEYE BAĞLI SİSTEM (AÇIK- ON GRID SİSTEM)

Şebekeye bağlı sistemlerde üretilen elektrik herhangi bir depolama aracı kullanılmadan doğrudan şebekeye verilmektedir. Şebekeye bağlı sistemler yatırımcısına gelir sağladığından dolayı çok hassas planlanması gereken ve içinde bir çok kısıtın yer aldığı sistemlerdir. Sistemlerin tasarımında ve dizaynında gölgelenme, arazi zemini, arazi eğimi, arazinin yönü, çatıların statik yapısı, çatıların gölgelenmesi gibi birbirinden bağımsız bir değişkenin hesaba katılması gerekmektedir. Bu hesaplamaların sonunda elde edilecek enerji ve yatırım miktarı seiyesi optimum seviyede olmalıdır. Sistemin kısaca çalışma şekli aşağıda resmedilmiştir.